Przyznaliśmy numery startowe na 23 km i 42 km

Zgodnie z regulaminem 3 marca zgłoszeni uczestnicy z pokrytą opłatą startową w biegach na 60 km (42 km) i 20 km (23 km) otrzymali numery startowe z przydziałem do sektorów. Ponowny przydział nastąpi w czwartek 5 marca.

Ze względu na niepewne warunki śniegowe w momencie przyznawania przez nas numerów startowych tylko połowa zgłoszonych zawodników miała dokonane opłaty startowe. Te osoby, które zgłosiły się do biegu na 60 km (42 km) 20 km (23 km) i dokonały opłaty startowej, która zaksięgowała się na naszym rachunku bankowym 3 marca do 15:00 otrzymały już numery startowe.

Nie było osoby, która otrzymałaby miejsce w sektorze startowym niższym, niż wnioskowała. Ze względu na mniejszą liczbę zgłoszeń w tym roku do SGB Ultrabiel, przewidujemy, że na dystansach 60 km i 20 km mogą powstać maksymalnie po dwa sektory, dlatego wnioskujących o start z sektora III i IV, przesunęliśmy do sektora II.

Mamy świadomość, że wielu zawodników wstrzymywało się z opłatą do końca. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ostatni dzień, w którym opłata powinna zaksięgować się na rachunku bankowym organizatora, to środa 4 marca. Później będzie można pokryć opłatę startową wyłącznie w gotówce w biurze zawodów.

Osoby, które nie otrzymały jeszcze numerów startowych, a ich startowe znajdzie się w środę 4 marca na naszym rachunku, będą miały przyznane numery startowe w czwartek, bez możliwości składania wniosków o przesunięcie, na to nie będzie już czasu. Jeśli ktoś chciał mieć wpływ na numer sektora, z którego chce startować, należało zapisać się i opłacić startowe do 1 marca zgodnie z regulaminem.

Wszyscy pozostali dokonujący opłaty po 4 marca, będą mieli przyznawane numery startowe w kolejności odbioru numerów startowych w biurze zawodów.

Przypominamy, że na dystansie 13 km (9 km) regulamin nie przewiduje tworzenia sektorów, jak też wcześniejszego przyznawania numerów startowych. Zawodnicy ustawiają się na linii startu wg własnej oceny umiejętności. Jeśli ktoś nie spodziewa się walki o pierwsze miejsca w klasyfikacji open na tym dystansie, prosimy o przepuszczenie przed siebie szybszych zawodników, tak by nie odebrać im szans na walkę o puchary. Uczestnicy biegu na 13 km (9 km) będą mieli przydzielane numery startowe w kolejności ich odbierania w biurze zawodów.

Zakresy numerów na poszczególnych dystansach

dystans 60 km (42 km) 20 km (23 km) 13 km (9 km)
sektor I 401-450 501-550 101-400
sektor II 451 i wyższe 551 i wyższe -