Ponownie przyznano numery startowe na 42 km i 23 km

W ciągu ostatnich dwóch dni zapisów internetowych do udziału w SGB Ultrabiel zgłosiło się i dokonało opłaty startowej prawie drugie tyle zawodników, co liczba zgłoszonych do poniedziałku włącznie. Musieliśmy zmienić zakresy numerów na poszczególnych dystansach i ponownie przydzielić numery startowe.

Mogliśmy się oprzeć na zapisach regulaminu i przyznać numery startowe na 42 km i 23 km z przydziałem do sektorów tylko tym zawodnikom, którzy zarejestrowali się do biegów i dokonali opłaty startowej do 1 marca włącznie. Ze względu na niepewną sytuację ze śniegiem i komunikat potwierdzający organizację V edycji Ultrabiel, który pojawił się dopiero we wtorek, sporo biegaczy narciarskich zarejestrowało się lub dokonało opłaty startowej dopiero we wtorek i środę (3 i 4 marca).

Okazało się, że zakresy numerów, które zaplanowaliśmy rozdysponować na dystansie 42 km przewidzieliśmy za małe. W tym roku po raz pierwszy na bieg główny zapisało się więcej uczestników, niż na krótsze dystanse. Dlatego zdecydowaliśmy się przesunąć numerację dla poszczególnych dystansów i sektorów. O tym piszemy na końcu tego komunikatu.

SGB Ultrabiel to zawody sportowe i jednym z najważniejszych jego celów jest wyłonienie najszybszych biegaczy narciarskich. Ze względu na utrudnione warunki i konieczność startu z trasy położonej wyżej niż tradycyjna polana startowa SGB Ultrabiel, na starcie może być wąsko.

Dlatego tym bardziej było to dla nas istotne, by szybsi zawodnicy trafili na pierwsze linie startowe. Sami jesteśmy zawodnikami i wiemy jak to boli, gdy rywal na starcie ucieka, a nie można go gonić, gdyż przed nami poruszają się wolniej inni sportowcy. Z tego też względu zdecydowaliśmy się ponownie przyznać numery startowe i przydział do sektorów startowych.

Numery startowe przyznaliśmy wszystkim zawodnikom na dystansach 42 km i 23 km, których opłaty startowe zaksięgowały się na rachunku bankowym przeznaczonym do wpłat startowego w SGB Ultrabiel do czwartku 5 marca do godz. 15:00.

Sprawdź swój numer startowy na liście startowej.

Spodziewamy się, że w naszym biegu weźmie udział jeszcze kilku bardzo mocnych biegaczy narciarskich, w tym Krzysztof Małkiński, Piotr Skowron, Andrzej Pradziad, czy Jakub Ogorzałek, których opłaty startowe jeszcze się nie zaksięgowały. Spodziewamy się także mocnych rywali z Czech. Dlatego pozostawiliśmy sobie do dyspozycji jeszcze po kilka numerów startowych w I sektorach dla dystansów 42 km i 23 km, na które mogą liczyć ci mocni sportowcy.

Zakresy numerów na poszczególnych dystansach

dystans 60 km (42 km) 20 km (23 km) 13 km (9 km)
sektor I 401-450 551-600 101-400
sektor II 451 i wyższe 601-699 -