Ze względu na odwilż, która przyszła w niżej położone części Gór Bialskich, istnieje realna możliwość, że SGB Ultrabiel 2017 odbędzie się w zmodyfikowanej formie na trasach w wyższych partiach gór. Wiąże się to ze zmianą miejsca startu i mety naszego wyścigu. Decyzje mają zapaść w tym tygodniu. W związku z tym wydłużamy czas na wpłatę obniżonej opłaty startowej do 3 marca.

W Górach Bialskich, gdzie odbywa się SGB Ultrabiel, na wysokościach 900, czy 1000 m n.p.m. wciąż zalega bardzo gruba pokrywa śnieżna dochodząca nawet do 50 cm. W ostatni weekend lutego odbywały się tam prestiżowe czeskie zawody JeLyMan, a zawodnicy ścigali się na dystansach od 10 km do 40 km. Duża część tras tego biegu poprowadzona była po polskiej stronie granicy. Uczestnicy tego wyścigu chwalili warunki.

W Bielicach, gdzie miał być zlokalizowany start i meta Ultrabiel, brakuje obecnie warunków do przeprowadzenia zawodów. Jeżeli w najbliższym czasie pojawią się większe opady śniegu - co o tej porze roku w tej części Sudetów jest czymś normalnym - bieg odbędzie się zgodnie z planami. Wystarczy przypomnieć, że w 2016 roku właśnie duże opady śniegu na początku marca pozwoliły na zorganizowanie pierwszej edycji SGB Ultrabiel. Gdy w całej Polsce masowo odwoływano zawody narciarskie, w Górach Bialskich zawodnicy rywalizowali przy padającym śniegu.

Gdyby opady się nie pojawiły, planujemy przeniesienie tegorocznej imprezy na trasy położone wyżej. Wiąże się to jednak ze zmianą logistyki biegu, nowym wyznaczeniem tras, wieloma uzgodnieniami z partnerami i podmiotami zaangażowanymi w organizację biegu. W tej chwili trwają już ustalenia i do końca tygodnia będziemy mogli ostatecznie poinformować zawodników czy i w jakiej zmodyfikowanej formule odbędzie się SGB Ultrabiel 2017.

W związku z tym wydłużyliśmy też termin wpłaty obniżonej opłaty startowej. Wszyscy, którzy dokonali zgłoszenia w styczniu i lutym i chcą skorzystać z przysługujących im rabatów, mają czas na wpłatę do 3 marca 2017 roku.

Poniżej tabela obowiązujących opłat startowych po zmianach dokonanych 28 lutego.

Termin zgłoszenia
Termin wpłaty Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty
60 km i 30 km
Wysokość opłaty
13 km
do 31.01.2017 do 03.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 70 zł 40 zł
od 01.02.2017
do 28.02.2017
do 03.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 90 zł 50 zł
do 08.03.2017 od 01.03.2017
do 08.03.2017
przelewem bankowym na rachunek organizatora 100 zł 60 zł
do 08.03.2017,
w przeddzień lub w dniu zawodów
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 120 zł 70 zł