Komunikat z 23 marca 2022r.: ULTRABIEL 2022 - Zawody zostały ODWOŁANE!!!

Do biegu pozostało

Uwaga narciarze biegowi, uczestnicy zawodów ULTRABIEL 2022!

Informujemy, że zawody biegowe, które miały odbyć się w dniu 26 marca br. zostały ODWOŁANE!


WSZYSTKIE KOMUNIKATY DOTYCZĄCE ULTRABIEL 2022 ZNAJDUJĄ SIĘ NA FACEBOOKU ULTRABIEL: zobacz

Zapisywać do zawodów można się pod podanym linkiem, na stronie data sport: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6634

Informacje dotyczące warunków na trasach w Górach Bialskich znajdują się na facebooku:
https://www.facebook.com/ultrabiel/

Szósta edycja maratonu Ultrabiel odbędzie się w zaplanowanym terminie 26 marca 2022 roku. Centrum logistyczne biegu - wioska zawodnicza będzie zlokalizowana w Bielicach przy pierwszym stawie - w tym samym miejscu co w latach ubiegłych. Start i meta zawodników nastąpi około 2 km powyżej wioski zawodniczej, powyżej drugiego stawu p-poż w Dolinie Białej Lądeckiej ( w tym samym miejscu co w roku 2020), trasy będą miały długość:

 • bieg na 65 km (2 x 23 km + 19 km),
 • bieg na 23 km,
 • bieg na 9 km.

Najważniejsze informacje.:

Start i meta

Zawody odbędą się w sobotę 26 marca 2022 roku w Bielicach (gmina Stronie Śląskie).
Wioska zawodnicza: koordynaty do wioski zawodniczej N50.244932, E17.005232)

Miejsce startu i meta: około 2 km powyżej wioski zawodniczej (w tym samym miejscu co w roku 2020) - (koordynaty  N50.1456665, E17.020500)

Trasy i dystanse

Biegi na dystansie 65 km i 23 km oraz na 9 km odbywają się na pętlach. W zawodach na 65 km zawodnicy pokonują pętlę trzy razy, na 23 km jeden raz - biegną Doliną Białej Lądeckiej, lewą stroną Białego Spławu,  Pohadką, Wielkim Szengenem do Długiego Spławu, skąd w lewo Białym Spławem do krzyżówki, na której zawodnicy startujący na 23 km zjeżdżają w dół do mety a zawodnicy na 65 km zaczynają kolejną pętlę Białym Spławem pod górę w kierunku Pohadki. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli. Bieg na dystansie 9 km  odbywa się w Dolinie Białej Lądeckiej i na Pętli Biały Spław.

Trasa wszystkich biegów jest oznakowana. Przy skrzyżowaniach lub w miejscach, w których zawodnik może mieć wątpliwości odnośnie kierunku biegu, ustawione są strzałki lub trasa jest ogrodzona.

W wypadku braku wystarczającej pokrywy śnieżnej lub bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans, zmienić datę zawodów lub je odwołać.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Technika biegu w trakcie zawodów

Zawody na wszystkich dystansach odbywają się techniką klasyczną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż klasyczna skutkuje dyskwalifikacją.

Początek

Start do zawodów jest na każdym z dystansów wspólny. Jeżeli do biegu na 65 km i 23 km  zostanie zgłoszonych więcej niż 50 zawodników na każdym z dystansów, start do zawodów będzie odbywał się falowo. W biegu na dystansie 9 km wszyscy zawodnicy startują wspólnie niezależnie od liczby startujących.

Sektory

Dla biegów na dystansach 65 km  i 23 km  przewidziano stworzenie 4 sektorów dla każdego dystansu. Zawodnicy uczestniczący w tych biegach ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych. W pierwszych trzech sektorach po 50 zawodników w każdym sektorze, a w IV sektorze wszyscy pozostali zawodnicy.

W sektorze I (dla 50 pierwszych startujących zawodników) Organizator wyznacza miejsca startu każdego z uczestników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności.

Start z sektora innego, niż wynika z przydzielonego numeru startowego, skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 5 minut. Zawodnicy powinni ustawić się w swoich sektorach najpóźniej na 5 minut przed startem danego sektora.

W biegu na dystansie 9 km  nie obowiązuje podział na sektory, wszyscy startują jednocześnie. Organizator nie wyznacza kolejności ustawiania się oraz startu zawodników. Organizator apeluje do startujących, aby ustąpili miejsca w pierwszych liniach zawodnikom szybszym. Wszyscy startujący na dystansie 9 km  powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem biegu.

Pomiar czasu

Pomiar czasu dla zawodników na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. W biegu na dystansach 65 km  i 23 km  czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów na dystansach 65 km  i 23 km , a także wszystkich zawodników niepełnosprawnych startujących na tych dystansach, prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu, aż do przecięcia linii mety (czas netto). Na dystansie 9 km  pomiar czasu dla wszystkich startujących jest brutto od sygnału startu do przecięcia przez zawodnika linii mety.

Godziny startu
sobota 26.03.2022:

 • 10:00 - start do biegu na dystansie 65 km
 • 10:30 - start do biegu na dystansie 23 km
 • 10:45 - start do biegu na dystansie 9 km

Godzinowy program dekoracji zawodników w kategoriach open i wiekowych zostaną ogłoszone komunikatem przez speakera na zawodach.

Biuro zawodów

Lokalizacja biura zawodów w piątek i sobotę, a także godziny jego pracy, pozostają bez zmian. Więcej informacji o biurze zawodów i jego pracy.

Depozyt

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu znajdujących się w namiocie w wiosce zawodniczej. Worki do pozostawienia rzeczy w depozycie wydawane są przez obsługę depozytu. Worek należy czytelnie oznaczyć własnym numerem startowym. Zawodnik może pobrać rzeczy pozostawione w depozycie (worek) w każdym momencie trwania zawodów po okazaniu numeru startowego.

Istnieje możliwość pozostawienia także małego depozytu przy starcie/mecie biegu w workach opisanych numerem startowym.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • napoje ciepłe i zimne oraz suche przekąski na punktach żywieniowych,
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • szatnie,
 • toalety,
 • depozyt,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • zabezpieczenie medyczne ratowników medycznych.

Dekoracje

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma puchary .

Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają upominki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 65 km otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1000 zł
 • II miejsce - 500 zł
 • III miejsce - 200 zł
 • IV miejsce - 150 zł
 • V miejsce - 100 zł
 • VI miejsce - 50 zł

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi, co precyzuje dalsza część Regulaminu. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów

Bieg na 65 km 

Data Godzina startu Technika biegu dystans
26.03.2022 10:00 klasyczna ~65 km

Przebieg trasy: Biegi na dystansie 65 km i 23 km odbywają się na pętlach. W zawodach na 65 km zawodnicy pokonują pętlę trzy razy, na 23 km jeden raz - biegną Doliną Białej Lądeckiej, lewą stroną Białego Spławu,  Pohadką, Wielkim Szengenem do Długiego Spławu, skąd w lewo Białym Spławem do krzyżówki, na której zawodnicy startujący na 23 km zjeżdżają w dół do mety a zawodnicy na 65 km zaczynają kolejną pętlę Białym Spławem pod górę w kierunku Pohadki. Po pokonaniu trzeciej pętli na 65 km zawodnicy po dotarciu do Białego Spławu zjeżdżają do mety.

 

mapa 42km

 Bieg na 20 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
26.03.2022 10:30 klasyczna ~23 km

Przebieg trasy: Biegi na dystansie 65 km i 23 km odbywają się na pętlach. W zawodach na 65 km zawodnicy pokonują pętlę trzy razy, na 23 km jeden raz - biegną Doliną Białej Lądeckiej, lewą stroną Białego Spławu,  Pohadką, Wielkim Szengenem do Długiego Spławu, skąd w lewo Białym Spławem do krzyżówki, na której zawodnicy startujący na 23 km zjeżdżają w dół do mety a zawodnicy na 65 km zaczynają kolejną pętlę Białym Spławem pod górę w kierunku Pohadki. Po pokonaniu trzeciej pętli na 65 km zawodnicy po dotarciu do Białego Spławu zjeżdżają do mety.

mapa 23km

 

Bieg na 9 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
26.03.2022 10:45 klasyczna ~9 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu, kierują się Doliną Białej Lądeckiej w stronę Białego Spławu, pokonują Biały Spław i zjeżdżają Doliną Białej Lądeckiej do moety.

mapa 9km

 

Szczegóły dotyczace kategorii wiekowych, biura zawodów oraz płatności znajdują się w  Regulaminie zawodów.