Komunikat 18 stycznia 2022 r.: ULTRABIEL 2022 - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

Zapisywać do zawodów można się pod podanym linkiem, na stronie data sport: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6634

Szósta edycja maratonu Ultrabiel odbędzie się w zaplanowanym terminie 19 lutego 2022 roku. Centrum logistyczne biegu - wioska zawodnicza będzie zlokalizowana w Bielicach przy pierwszym stawie - w tym samym miejscu co w latach ubiegłych. Przy pierwszym stawie też będzie miejsce startu i mety, trasy będą miały długość:

 • bieg na 60 km (3 x 20 km),
 • bieg na 20 km,
 • bieg na 13 km.

Najważniejsze informacje.:

Start i meta

Zawody odbędą się w sobotę 19  lutego 2022 roku w Bielicach (gmina Stronie Śląskie).
Miejsce startu i meta: Bielice - koordynaty: N50.244932, E17.005232

Trasy i dystanse

Biegi na dystansie 60 km i 20 km odbywają się na pętli. W zawodach na 60 km zawodnicy pokonują pętlę trzy razy, na 20 km jeden raz. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli. Bieg na dystansie 13 km  odbywa się na jednej pętli.

Trasa wszystkich biegów jest oznakowana. Przy skrzyżowaniach lub w miejscach, w których zawodnik może mieć wątpliwości odnośnie kierunku biegu, ustawione są strzałki lub trasa jest ogrodzona.

W wypadku braku wystarczającej pokrywy śnieżnej lub bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans, zmienić datę zawodów lub je odwołać.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Technika biegu w trakcie zawodów

Zawody na wszystkich dystansach odbywają się techniką klasyczną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż klasyczna skutkuje dyskwalifikacją.

Sposób przeprowadzenia zawodów na dystansach 60 km i 20 km

Biegi na dystansach 60 km i 20 km odbywają się na tej samej trasie, którą zawodnicy biegnący na 20 km pokonują jeden raz, natomiast zawodnicy biegnący na 60 km część trasy pokonują trzykrotnie. Zawodnicy dokonują zgłoszenia do biegu na wybranym dystansie 60 km lub 20 km. Zawodnik może zostać sklasyfikowany tylko na dystansie, dla którego dokonał zgłoszenia. Jeżeli nie ukończy zadeklarowanego dystansu, nie będzie sklasyfikowany ani na tym, ani na krótszym dystansie.

Start

Start do zawodów jest na każdym z dystansów wspólny. Jeżeli do biegu na 60 km ( i 20 km  zostanie zgłoszonych więcej niż 50 zawodników na każdym z dystansów, start do zawodów będzie odbywał się falowo. W biegu na dystansie 13 km wszyscy zawodnicy startują wspólnie niezależnie od liczby startujących.

Sektory

Dla biegów na dystansach 60 km  i 20 km  przewidziano stworzenie 4 sektorów dla każdego dystansu. Zawodnicy uczestniczący w tych biegach ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych. W pierwszych trzech sektorach po 50 zawodników w każdym sektorze, a w IV sektorze wszyscy pozostali zawodnicy.

W sektorze I (dla 50 pierwszych startujących zawodników) Organizator wyznacza miejsca startu każdego z uczestników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności.

Start z sektora innego, niż wynika z przydzielonego numeru startowego, skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 5 minut. Zawodnicy powinni ustawić się w swoich sektorach najpóźniej na 5 minut przed startem danego sektora.

W biegu na dystansie 13 km  nie obowiązuje podział na sektory, wszyscy startują jednocześnie. Organizator nie wyznacza kolejności ustawiania się oraz startu zawodników. Organizator apeluje do startujących, aby ustąpili miejsca w pierwszych liniach zawodnikom szybszym. Wszyscy startujący na dystansie 13 km  powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem biegu.

Numery startowe i przydział do sektorów

W biegach na dystansach 60 km  i 20 km ,  numer startowy i sektor startowy przydzielane są przez Organizatora. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do biegu zobowiązany jest zadeklarować numer sektora, z którego uważa, że powinien wystartować zgodnie z prezentowanym poziomem sportowym. Organizator może, ale nie musi umieścić uczestnika w wybranym przez niego sektorze.

Numer startowy i przydział do sektora może być przyznany na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika wynikającej z udokumentowanych wyników z poprzedniej edycji Ultrabiel lub innych masowych biegów narciarskich, a zwłaszcza Biegu Piastów i biegach Euroloppet i Worldloppet, uzyskanych w trzech ostatnich sezonach. Warunkiem wzięcia pod uwagę tych wyników jest podanie ich przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym w trakcie zapisów.

W biegu na 13 km  numery startowe przyznawane są na podstawie kolejności zgłoszeń do zawodów.

Start falowy

W wypadku startu falowego do biegów na dystansach 60 km i 20 km  start odbywa się sektorami po 50 zawodników. Sektor pierwszy startuje o godzinie startu biegu na danym dystansie. Kolejne sektory startują po 2 minutach od startu poprzedniego sektora.

Zawodnicy niepełnosprawni

Zawodnicy niepełnosprawni startują na 5 minut przed godziną startu biegu na każdym z dystansów.

Pomiar czasu

Pomiar czasu dla zawodników na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. W biegu na dystansach 60 km  i 20 km  czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów na dystansach 60 km  i 20 km , a także wszystkich zawodników niepełnosprawnych startujących na tych dystansach, prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu, aż do przecięcia linii mety (czas netto). Na dystansie 13 km  pomiar czasu dla wszystkich startujących jest brutto od sygnału startu do przecięcia przez zawodnika linii mety.

Godziny startu
sobota 19.02.2022:

 • 10:00 - start do biegu na dystansie 60 km
 • 10:30 - start do biegu na dystansie 20 km
 • 10:45 - start do biegu na dystansie 13 km

Godzinowy program dekoracji zawodników w kategoriach open i wiekowych zostaną ogłoszone komunikatem przez speakera na zawodach.

Biuro zawodów

Lokalizacja biura zawodów w piątek i sobotę, a także godziny jego pracy, pozostają bez zmian. Więcej informacji o biurze zawodów i jego pracy.

Depozyt

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu znajdujących się w namiocie w wiosce zawodniczej. Worki do pozostawienia rzeczy w depozycie wydawane są przez obsługę depozytu. Worek należy czytelnie oznaczyć własnym numerem startowym. Zawodnik może pobrać rzeczy pozostawione w depozycie (worek) w każdym momencie trwania zawodów po okazaniu numeru startowego.

Istnieje możliwość pozostawienia także małego depozytu przy starcie/mecie biegu w workach opisanych numerem startowym.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • napoje ciepłe i zimne oraz suche przekąski na punktach żywieniowych,
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • szatnie,
 • toalety,
 • depozyt,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • zabezpieczenie medyczne ratowników medycznych.

Dekoracje

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma puchary .

Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają upominki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 60 km otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1000 zł
 • II miejsce - 500 zł
 • III miejsce - 200 zł
 • IV miejsce - 150 zł
 • V miejsce - 100 zł
 • VI miejsce - 50 zł

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzyma nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi, co precyzuje dalsza część Regulaminu. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów

Bieg na 60 km 

Data Godzina startu Technika biegu dystans
19.02.2022 10:00 klasyczna ~60 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu dobiegają do właściwej pętli, którą pokonują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Właściwą pętlę pokonują trzykrotnie, po czym po zakończeniu drugiej pętli kierują się na trasę prowadzącą do mety.

 

Bieg na 20 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
19.02.2022 10:30 klasyczna ~20 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu dobiegają do właściwej pętli, którą pokonują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, po czym kierują się na trasę prowadzącą do mety.

 

Bieg na 13 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
07.03.2020 10:45 klasyczna ~13 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu dobiegają do właściwej pętli, którą pokonują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, po czym kierują się na trasę prowadzącą do mety.

 

Szczegóły dotyczace kategorii wiekowych, biura zawodów oraz płatności znajdują się w  Regulaminie zawodów.