ULTRABIEL 60 km

Maraton narciarski na najdłuższym dystansie w Polsce. Bieg odbywa się techniką klasyczną na pętli o długości 30 km. Uczestnicy Ultrabiel 60 km pokonują pętlę dwa razy.

Data Godzina startu Technika biegu dystans PĘTLA liczba pętli
10 marca 2018 10:00 klasyczna 60 km 30 km 2

 

Mapa pętli

 

Profil wysokościowy

Wysokość min. Wysokość MakS. ŁąCZNE PRZEWYŻSZENIE na całym dystansie
760 m n.p.m. 1118 m n.p.m. 1350 m

Profil Ultrabiel 60 km pętla 30 km

Na powyższym obrazie prezentowany jest profil wysokościowy pojedynczej pętli 30 km. W biegu na dystansie 60 km zawodnicy pokonują pętlę dwukrotnie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://www.ultrabiel.pl/zapisy/ do 8 marca 2018 roku lub osobiście w biurze zawodów w przeddzień i w dniu zawodów.

Limity

Minimalny wiek zawodnika Godzina zakończenia Zamknięcie DRUGIEJ pętli limit zawodników na starcie
18 lat do 17:20 13:40 200

Klasyfikacje

mężczyźni kobiety
open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1-2 - urodzeni od 1989 do 2000 roku
M3 - urodzeni od 1979 do 1988 roku
M4 - urodzeni od 1969 do 1978 roku
M5 - urodzeni od 1959 do 1968 roku
M6 - urodzeni od 1949 do 1958 roku
M7 - urodzeni w 1948 roku i wcześniej
open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1-2 - urodzone od 1989 do 2000 roku
K3 - urodzone od 1979 do 1988 roku
K4 - urodzone od 1969 do 1978 roku
K5 - urodzone od 1959 do 1968 roku
K6 - urodzone od 1949 do 1958 roku
K7 - urodzone w 1948 roku i wcześniej

 

Numery startowe i ustawienie na starcie

W biegu na dystansach 60 km numer startowy i sektor przydzielany jest przez Organizatora. Numer startowy i przydział do sektora może być przyznany na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika. Warunkiem wzięcia pod uwagę wyników uczestnika biegu jest podanie ich w formularzu zgłoszeniowym w trakcie zapisów. W zgłoszeniu należy też podać propozycję sektora startowego odpowiadającego poziomowi sportowemu zawodnika. Organizator może, ale nie musi wziąć tej propozycji pod uwagę.

Pierwsza, nieoficjalna lista z przydzielonymi numerami startowymi zostanie opublikowana pomiędzy 1 a 4 marca 2018 roku dla zawodników zgłoszonych do 28 lutego 2018 roku z dokonaną opłatą startową. Do 6 marca 2018 roku startujący mają możliwość zgłaszania wniosków o zmianę numerów startowych. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów lub dokonujący wpłaty opłaty startowej 1 marca 2018 roku i później mają przyznawane numery startowe zgodne z kolejnością zgłoszeń w dalszych sektorach startowych. Szczegółowe informacje o przydzielaniu numerów startowych zostały opisane w regulaminie.

Sposób startu

Start odbywa się sektorami po 50 zawodników. Sektor pierwszy startuje o godzinie 10:00. Kolejne sektory startują po 2 minutach od startu poprzedniego sektora. Wszyscy startujący powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem swojego sektora.

Opłaty startowe

Termin zgłoszenia
Termin wpłaty* Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty
do 31.01.2018 do 28.02.2018 przelewem bankowym na rachunek organizatora 69 zł
od 01.02.2018
do 28.02.2018
do 28.02.2018 przelewem bankowym na rachunek organizatora 99 zł
do 07.03.2018 od 01.03.2018
do 07.03.2018
przelewem bankowym na rachunek organizatora 119 zł
do 07.03.2018,
w przeddzień lub w dniu zawodów
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 150 zł


Opłata startowa uzależniona jest w pierwszej kolejności od terminu zgłoszenia uczestnika. Uczestnik ma prawo do niższej opłaty startowej wynikającej z terminu, w którym dokonuje zgłoszenia, pod warunkiem dokonania jej wpłaty na rachunek bankowy organizatora najpóźniej do 28 lutego 2018 roku. Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie, obowiązuje opłata jak dla osób zgłaszających się od 1 marca 2018 roku.

* Zważywszy na bardzo wysokie koszty zagranicznych przelewów zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności uregulowania opłaty przelewem.