ULTRABIEL 60 km

Maraton narciarski na najdłuższym dystansie w Polsce. Bieg odbywa się techniką klasyczną na pętli o długości 20 km. Uczestnicy Ultrabiel 60 km pokonują pętlę trzy razy. Trasa prowadzi wyłącznie po polskich terenach.

Data Godzina startu Technika biegu dystans PĘTLA liczba pętli
16.02.2019 10:00 klasyczna 60 km 20 km 3

 

Mapa pętli

Pobierz: ścieżkę pętli 20 km w formacie GPX

 

Profil wysokościowy

Wysokość min. Wysokość MakS. ŁąCZNE PRZEWYŻSZENIE na całym dystansie
780 m n.p.m. 1080 m n.p.m. 900 m

Profil wysokościowy 20 km

Na powyższym obrazie prezentowany jest profil wysokościowy pojedynczej pętli 20 km. W biegu na dystansie 60 km zawodnicy pokonują pętlę trzykrotnie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://www.ultrabiel.pl/zapisy/ do 14.02.2019 roku lub osobiście w biurze zawodów w przeddzień i w dniu zawodów.

Limity

Minimalny wiek zawodnika Godzina zakończenia Zamknięcie DRUGIEJ pętli limit zawodników na starcie
18 lat do 17:00 14:40 200

Klasyfikacje

mężczyźni kobiety
open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn
M1-2 - urodzeni od 1990 do 2001 roku
M3 - urodzeni od 1980 do 1989 roku
M4 - urodzeni od 1970 do 1979 roku
M5 - urodzeni od 1960 do 1969 roku
M6 - urodzeni od 1950 do 1959 roku
M7 - urodzeni w 1949 roku i wcześniej
open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet
K1-2 - urodzone od 1990 do 2001 roku
K3 - urodzone od 1980 do 1989 roku
K4 - urodzone od 1970 do 1979 roku
K5 - urodzone od 1960 do 1969 roku
K6 - urodzone od 1950 do 1959 roku
K7 - urodzone w 1949 roku i wcześniej

 

Numery startowe i ustawienie na starcie

W biegu na dystansach 60 km numer startowy i sektor przydzielany jest przez Organizatora. Numer startowy i przydział do sektora może być przyznany na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika. Warunkiem wzięcia pod uwagę wyników uczestnika biegu jest podanie ich w formularzu zgłoszeniowym w trakcie zapisów. W zgłoszeniu należy też podać propozycję sektora startowego odpowiadającego poziomowi sportowemu zawodnika. Organizator może, ale nie musi wziąć tej propozycji pod uwagę.

Pierwsza, nieoficjalna lista z przydzielonymi numerami startowymi zostanie opublikowana pomiędzy 6 a 10 lutego 2019 roku dla zawodników zgłoszonych do 5 lutego 2019 roku z dokonaną opłatą startową. Do 12 lutego 2019 roku startujący mają możliwość zgłaszania wniosków o zmianę numerów startowych. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów lub dokonujący wpłaty opłaty startowej 6 lutego 2019 roku i później mają przyznawane numery startowe zgodne z kolejnością zgłoszeń w dalszych sektorach startowych. Szczegółowe informacje o przydzielaniu numerów startowych zostały opisane w regulaminie.

Sposób startu

Start odbywa się sektorami po 50 zawodników. Sektor pierwszy startuje o godzinie 10:00. Kolejne sektory startują po 2 minutach od startu poprzedniego sektora. Wszyscy startujący powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem swojego sektora.

Umiejscowienie startu, tranzytu i mety

Mapa startu i mety

Nagrody i pamiątki

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 60 km otrzyma nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce - 200 zł, IV miejsce - 150 zł, V miejsce - 100 zł, VI miejsce - 50 zł. Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn otrzyma także nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają upominki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Opłaty startowe

Termin wpłaty* Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty
do 31.01.2019 szybkim przelewem lub przelewem bankowym na rachunek organizatora 75 zł
od 01.02.2019 do 14.02.2019 szybkim przelewem lub przelewem bankowym na rachunek organizatora 99 zł
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 130 zł


Opłata startowa uzależniona jest od terminu wpłaty.

* Zważywszy na bardzo wysokie koszty zagranicznych przelewów zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności uregulowania opłaty przelewem.