Zniżki w opłacie startowej

W SGB Ultrabiel 2020 mieszkańcy gminy Stronie Śląskie, a także grupy biegaczy narciarskich związane z organizatorami biegu, uprawnione są do zniżek w opłacie startowej. Warunkiem uzyskania zniżki jest wpłacenie opłaty startowej na rachunek bankowy organizatora do 04.03.2020 roku.

Do zniżek uprawnieni są:

grupa wysokość zniżki
zawodnicy zameldowani na terenie gminy Stronie Śląskie, pod warunkiem zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym udziału w Klasyfikacji Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie 50%
aktualni członkowie teamu nabiegowkach.p 50%
zawodnicy będący w przeszłości uczestnikami jakiegokolwiek szkolenia lub obozu organizowanego pod marką nabiegowkach.pl lub nartorolki.pl 10%

 

Zniżka udzielana jest od wysokości opłaty startowej wynikającej z terminu dokonania zgłoszenia do udziału w SGB Ultrabiel. Warunkiem uzyskania zniżki jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy organizatora w terminie do 04.03.2020 roku. W wypadku wpłaty gotówkowej w biurze zawodów zniżki nie są udzielane. Zniżkę należy obliczyć we własnym zakresie i przelać kwotę pomniejszoną o należny rabat.