Opłaty startowe SGB Ultrabiel 2017

Termin zgłoszenia
Termin wpłaty Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty
60 km i 30 km
Wysokość opłaty
13 km
do 31.01.2017 do 03.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 70 zł 40 zł
od 01.02.2017
do 28.02.2017
do 03.03.2017 przelewem bankowym na rachunek organizatora 90 zł 50 zł
do 08.03.2017 od 01.03.2017
do 08.03.2017
przelewem bankowym na rachunek organizatora 100 zł 60 zł
do 08.03.2017,
w przeddzień lub w dniu zawodów
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 120 zł 70 zł


Opłata startowa uzależniona jest w pierwszej kolejności od terminu zgłoszenia uczestnika. Uczestnik ma prawo do niższej opłaty startowej wynikającej z terminu, w którym dokonuje zgłoszenia, pod warunkiem dokonania jej wpłaty na rachunek bankowy organizatora najpóźniej do 3 marca 2017 roku. Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie, obowiązuje opłata jak dla osób zgłaszających się od 1 marca 2017 roku.

Rachunek bankowy do wpłat

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy wydawcy portalu nabiegowkach.pl tylko do 8 marca 2017 roku, później wyłącznie w gotówce w Biurze Zawodów.

Rachunek bankowy do wpłat

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 59 1050 1575 1000 0091 1560 4820
Tytułem: opłata startowa Ultrabiel, <dystans, imię i nazwisko, data urodzenia>

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 59 1050 1575 1000 0091 1560 4820
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW