Ulga w opłacie startowej w 2021 roku dla uczestników tegorocznego biegu na 9 km

Ze względu na tragedię, jaka wydarzyła się na trasie SGB Ultrabiel 2020 tuż przed startem biegu na najkrótszym dystansie, zawodnicy zapisani na 9 km nie wystartowali. W związku z tym organizatorzy zaplanowali dla nich ulgę w opłacie startowej w 2021 roku.

Grupa narciarzy biegowych planujących start na dystansie 9 km została najbardziej dotknięta tragedią. Nie dość, że ustawieni już na starcie obserwowali akcję ratowniczą i jako pierwsi dowiedzieli się o śmierci jednego z uczestników biegu na 23 km, to ostatecznie ich rywalizacja się nie odbyła.

W związku z tym wszyscy, którzy dokonali opłaty startowej w biegu na 9 km, jeśli zechcą wziąć udział w biegu na najkrótszym dystansie w 2021 roku, będa uprawnieni do ulgi w wysokości 50% w obowiązującej ich opłacie startowej.

Pomimo odwołania biegu organizator poniósł koszty, w tym zapewnił uczestnikom numery startowe, medale, czy posiłek. Tragedia dotknęła tak samo startujących, jak też organizatora.

Kto z zawodników zapisanych na dystans 9 km nie odebrał w trakcie zawodów medalu za udział w imprezie, może zrobić to jeszcze w siedzibie Strońskiego Parku Aktywności “Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a, tel. 74 814 16 04.