W SGB Ultrabiel 2020 mieszkańcy gminy Stronie Śląskie, a także grupy biegaczy narciarskich związane z organizatorami biegu, uprawnione są do zniżek w opłacie startowej. Warunkiem uzyskania zniżki jest wpłacenie opłaty startowej na rachunek bankowy organizatora do 04.03.2020 roku.

Czytaj więcej...

Pełnomocnicy odbierający pakiety startowe za innych zawodników, a także rodzice i opiekunowie zawodników niepełnoletnich, zobowiązani są pozostawić w Biurze Zawodów pisemne zgody. Tu pobierzesz odpowiedni formularz.

Czytaj więcej...

Termin wpłaty* Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty dla biegów na 60 km i 20 km
Wysokość opłaty dla biegu na 13 km
do 31.01.2019 szybkim przelewem lub przelewem bankowym na rachunek organizatora 75 zł 45 zł
od 01.02.2019 do 14.02.2019 szybkim przelewem lub przelewem bankowym na rachunek organizatora 99 zł 59 zł
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 130 zł 80 zł


Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty.

* Ze względu na bardzo wysokie kosztów przelewów zagranicznych zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności wcześniejszego uregulowania opłaty przelewem.

Rachunek bankowy do wpłat

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy wydawcy portalu nabiegowkach.pl tylko do 14.02.2019 roku, później wyłącznie w gotówce w Biurze Zawodów.

Uwaga! W bieżącym sezonie numer rachunku jest inny, niż w poprzednich latach !

Rachunek bankowy do wpłat

Odbiorca: XC4U, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 98 1050 1575 1000 0097 0907 3689
Tytułem: opłata startowa Ultrabiel, <dystans, imię i nazwisko, data urodzenia>

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 98 1050 1575 1000 0097 0907 3689
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zniżki

Mieszkańcy gminy Stronie Śląskie (osoby zameldowane na terenie gminy), członkowie teamu nabiegowkach.pl, uczestnicy całorocznego szkolenia narciarskiego Forma z nabiegowkach.pl oraz uczestnicy organizowanych w przeszłości kursów, szkoleń i obozów nabiegowkach.pl, nartorolki.pl, mają prawo do zniżek w opłacie startowej. Zniżki przysługują wyłącznie przy wpłacie przelewem tradycyjnym. Przeczytaj więcej o zniżkach.

Termin wpłaty* Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty dla biegów na 60 km i 20 km
Wysokość opłaty dla biegu na 13 km
do 04.03.2020 szybkim przelewem lub przelewem bankowym na rachunek organizatora 100 zł 60 zł
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 150 zł 90 zł


Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty.

* Ze względu na bardzo wysokie kosztów przelewów zagranicznych zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności wcześniejszego uregulowania opłaty przelewem.

Rachunek bankowy do wpłat

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy wydawcy portalu nabiegowkach.pl tylko do 04.03.2020 roku, później wyłącznie w gotówce w Biurze Zawodów.

Uwaga! W bieżącym sezonie numer rachunku jest inny, niż w poprzednich latach !

Odbiorca: XC4U, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław
Bank: Nest Bank
Numer: 45 1870 1045 2078 1253 3305 0003
Tytułem: opłata startowa Ultrabiel, <dystans, imię i nazwisko, data urodzenia>

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 45 1870 1045 2078 1253 3305 0003
Kod BIC SWIFT: NESBPLPW

Zniżki

Mieszkańcy gminy Stronie Śląskie (osoby zameldowane na terenie gminy) i członkowie teamu nabiegowkach.pl, mają prawo do zniżek w opłacie startowej. Zniżki przysługują wyłącznie przy wpłacie do 04.03.2020. Przeczytaj więcej o zniżkach.

Mapka sytuacyjna przedstawia najważniejsze z punktu widzenia zawodnika miejsca w okolicach Stronia Śląskiego i Bielic, regionu w którym odbywa się maraton narciarski Ultrabiel.

Czytaj więcej...