Zgody i upoważnienia

Pełnomocnicy odbierający pakiety startowe za innych zawodników, a także rodzice i opiekunowie zawodników niepełnoletnich, zobowiązani są pozostawić w Biurze Zawodów pisemne zgody. Tu pobierzesz odpowiedni formularz.

Upoważnienie do odebrania numeru startowego

Pobierz i wypełnij formularz, jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do odbioru Twojego pakietu startowego. Osoba odbierająca nie swój pakiet zobowiązana jest pozostawić pisemną zgodę w Biurze Zawodów.

 

Zgoda rodzica / opiekuna na start niepełnoletniego

Pobierz i wypełnij ten formularz, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, która bierze udział w zawodach. Pisemną zgodę należy pozostawić w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego.