Biuro Zawodów ULTRABIEL 2023

Biuro zawodów jest czynne:

  • w piątek 17.02.2023 roku od 15:00 do 20:00 w Stroniu Śląskim w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK), ul. Kościuszki 18, koordynaty: N50.302854, E16.875904 
  • w sobotę 18.02 od godz. 7:00 do 9:00 w namiocie na Polanie startu, koordynaty: N50.259402, E16.990161

Biuro zawodów w piątek i sobotę zlokalizowane jest w różnych miejscach.

Piątek, 17 lutego 2023 roku

CETiK Stronie Śląskie

ADRES
CETiK ul. Kościuszki 18, Stronie Śląskie
GODZINY PRACY
15:00-20:00
KOORDYNATY GPS
N50.302854, E16.875904

 

 

Sobota, 18 lutego 2023 roku

Biuro zawodów w wiosce zawodniczej

ADRES
Namiot w wiosce zawodniczej w Bielicach
GODZINY PRACY
7:00-9:00
KOORDYNATY GPS
N50.259783, E16.989973

 

 

Weryfikacja zawodników i odbiór pakietów startowych

  • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie wraz z oświadczeniem zawodnika, którego pakiet jest odbierany, o treści identycznej z tą, jaką podpisują zawodnicy odbierający pakiety osobiście. Treść pełnomocnictwa i oświadczenia dostępna jest na stronie www.ultrabiel.pl.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. Istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, o czym mowa w dalszej części Regulaminu.

Pobierz upoważnienie do odebrania pakietu startowego przez inną osobę.

W wypadku zawodników, którzy w dniu startu nie są jeszcze pełnoletni, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić zgodę na start niepełnoletniego w momencie odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów. Pobierz formularz zgody na start niepełnoletniego.