Biuro Zawodów

Biuro zawodów w piątek i sobotę zlokalizowane jest w różnych miejscach.

Piątek, 15 lutego 2019 roku

CETiK Stronie Śląskie

ADRES
CETiK ul. Kościuszki 18, Stronie Śląskie
GODZINY PRACY
15:00-20:00
KOORDYNATY GPS
N50.302854, E16.875904

 

 

Sobota, 16 lutego 2019 roku

Biuro zawodów w wiosce zawodniczej

ADRES
Namiot przy polanie startowej w Bielicach
GODZINY PRACY
7:30-9:30
KOORDYNATY GPS
N50.259783, E16.989973

 

 

Weryfikacja zawodników i odbiór pakietów startowych

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie wraz z oświadczeniem zawodnika, którego pakiet jest odbierany, o treści identycznej z tą, jaką podpisują zawodnicy odbierający pakiety osobiście. Pobierz upoważnienie do odebrania pakietu startowego przez inną osobę.

W wypadku zawodników, którzy w dniu startu nie są jeszcze pełnoletni, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić zgodę na start niepełnoletniego w momencie odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów. Pobierz formularz zgody na start niepełnoletniego.