PODZIĘKOWANIA DLA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZELINIE ZA DŁUGOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI ZAWODÓW ULTRABIEL

 W imieniu organizatorów składamy szczególne podziękowania wszystkim sponsorom wydarzenia m.in: Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz GBS Bankowi w Strzelinie, którzy są z Nami od pierwszej edycji najdłuższego biegu narciarskiego w Polsce.

Każdemu, kto pomógł przy organizacji wydarzenia, jeszcze raz serdecznie dziękujemy!