Przydział do sektorów tylko dla opłaconych zgłoszeń do końca lutego

Kto zapisze się i przeleje opłatę startową do końca lutego 2018 roku skorzysta nie tylko z niższej stawki, ale otrzyma również niższy numer startowy i zostanie przypisany do sektora startowego. Zapisujący się i wpłacający w marcu będą startować z dalszych sektorów.

W biegach na 60 km i 30 km uczestnicy na starcie zostaną ustawieni w sektorach startowych po 50 osób. Dodatkowo w pierwszych sektorach zawodnicy będą ustawiani na ponumerowanych miejscach. Każdy sektor będzie startował w odstępie 2 minut od poprzedniego. Dzięki temu już od pierwszych metrów biegu zawodnicy będą rywalizować komfortowo.

Przydział do sektorów odbywać się będzie na podstawie oceny poziomu sportowego uczestników oraz ich wyników osiąganych w poprzedniej edycji SGB Ultrabiel, a także innych otwartych biegach narciarskich. To ma zagwarantować, że w pierwszych liniach nie staną zawodnicy wolniejsi, którzy od samego początku utrudnią bieg szybszym, walczącym o czołowe lokaty.

Prace nad przypisaniem uczestników do sektorów rozpoczną się 1 marca. Jednak numery startowe i sektory zostaną przydzielone tylko tym, którzy zgłoszą się do udziału w SGB Ultrabiel przez internet do końca lutego oraz dokonają opłaty startowej. Wszyscy pozostali, zapisujący się przez internet od 1 marca, jak też osobiście na miejscu w biurze zawodów, otrzymają wyższe numery startowe i miejsca w dalszych sektorach.

Listę ustawienia w sektorach chcemy opublikować do 4 marca. Później pozostawiamy sobie dwa dni - do 6 marca - na przyjmowanie ewentualnych wniosków o przesunięcia. Te będziemy przyjmować tylko od osób, które zapisały się i przelały opłatę startową do 28 lutego i znalazły się w pierwszym rozstawieniu w sektorach. Oczywiście prośby o zmianę sektora na niższy muszą być poparte wynikami sportowymi uzyskanymi wyłącznie w biegach narciarskich.

Więcej informacji